เว็บสล็อตสิ่งที่ Skateistan เรียนรู้เกี่ยวกับ…การมีส่วนร่วมของชุมชน

เว็บสล็อตสิ่งที่ Skateistan เรียนรู้เกี่ยวกับ...การมีส่วนร่วมของชุมชน

Skateistan เว็บสล็อตแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับกีฬาเพื่อการพัฒนาโปรแกรมจากประสบการณ์การใช้สเก็ตบอร์ดเพื่อการพัฒนาเยาวชนทั่วโลก

ที่Skateistanเรามุ่งมั่นที่จะทำให้ดีขึ้นในสิ่งที่เราทำอยู่เสมอ

เราไม่มีคำตอบทั้งหมด แต่เมื่อสถานการณ์ท้าทายเกิดขึ้น เราพยายามเชิงรุก เปลี่ยนปัญหาเป็นวิธีแก้ปัญหา และเรียนรู้จากประสบการณ์ของเรา สิ่งที่ Skateistan เรียนรู้เกี่ยวกับ…คือมินิซีรีส์ในบล็อกของเราซึ่งจะแบ่งปันสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้และช่วยให้เราปรับปรุงได้อย่างไร ในฉบับนี้ เราตรวจสอบวิธีที่การมีส่วนร่วมกับชุมชนรอบๆ โรงเรียนสเก็ตของเราช่วยให้เราดำเนินโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเราบอกผู้คนเป็นครั้งแรกว่าเราตั้งเป้าที่จะส่งเสริมเด็กๆ ผ่านการเล่นสเก็ตบอร์ดและการศึกษา บางครั้งผู้คนก็ดูว่างเปล่า ไม่ใช่กลไกที่ชัดเจนที่สุดในการพัฒนาผู้นำในอนาคต และสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยรู้เรื่องสเก็ตบอร์ด อาจดูเหมือนเป็นความคิดที่แปลก เมื่อเราเริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดในอัฟกานิสถานและกัมพูชาในตอนแรก เราจึงต้องทำงานอย่างหนัก

เพื่อมีส่วนร่วมกับชุมชนที่เราทำงาน และเพื่อช่วยให้ผู้คนเห็นศักยภาพและประโยชน์ของสิ่งที่เราทำในโรงเรียนสเก็ตของเรา ปฏิสัมพันธ์ของเรากับชุมชนท้องถิ่นเป็นหนึ่งในกุญแจสู่ความสำเร็จของเรา และเราโชคดีที่ชุมชนรอบๆ โรงเรียนสเก็ตของเราให้การสนับสนุนเราเสมอในสิ่งที่เรากำลังพยายามทำ อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้พัฒนาในชั่วข้ามคืน ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณการทำงานหนักของ Community Educators ของเรา ด้วยหนึ่งในโรงเรียนสเก็ตของเราแต่ละแห่ง งานของพวกเขาคือการช่วยให้ชุมชนรอบๆ โรงเรียนสเก็ตของเราเข้าใจสิ่งที่เราทำ และแจ้งให้พวกเขาทราบว่าบุตรหลานของพวกเขาจะได้รับประโยชน์จากโปรแกรม Skateistan อย่างไร ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนที่แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมกับชุมชนของเราพัฒนาขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอย่างไร 

เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 โอกาสและการเข้าถึงการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาจึงถูกจำกัดในแอฟริกาใต้และในระดับโลก การระบาดใหญ่ทั่วโลกได้เน้นให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันหลายอย่างที่แทรกซึมอยู่ในโลกแห่งการกีฬา รวมถึงปัญหาของการรวมเข้า การเข้าถึงทรัพยากร อุดมการณ์ที่เป็นพิษ การเลือกปฏิบัติ ความยากจน และการขาดจุดโฟกัสของการพัฒนาแบบองค์รวม ในช่วงเวลาแห่งการแยกตัวและการแยกตัวนี้ เราได้รับโอกาสในการประเมินระบบอีกครั้ง และทำการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่มีความหมายและมีการคิดล่วงหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาในปัจจุบันและหลีกเลี่ยงภัยพิบัติที่มากขึ้น ปัญหาสังคมในวงกว้างที่สะท้อน เสริมกำลัง และสนับสนุน โดยโครงสร้างอำนาจในกีฬาจะต้องถูกท้าทายโดยตรง

ในระดับบุคคลและระดับองค์กร

กีฬาและการออกกำลังกายไม่ได้ “ดีโดยเนื้อแท้”เนื่องจากไม่สามารถแยกออกจากความเป็นจริงทางสังคมในวงกว้างได้ อย่างไรก็ตาม กีฬาและการออกกำลังกายมีศักยภาพที่จะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง เนลสัน แมนเดลาและผู้มีวิสัยทัศน์คนอื่นๆ ปกป้องคุณค่าของการสร้างกีฬาด้วยศีลธรรมและอุดมการณ์ที่ดีที่สุดในยุคนั้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความหวัง และขับเคลื่อนความก้าวหน้าในสังคมเพื่อนำพาผู้คนมารวมกัน วงการกีฬาต้องตั้งเป้าที่จะได้รับการตกแต่งใหม่ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะส่งเสริมค่านิยมเชิงบวก โดยการสร้างบริบทที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการเลี้ยงดู

โดยการรวมกิจกรรมทางกายและโปรแกรมที่จัดไว้ (โดยมีเป้าหมายและค่านิยมในการพัฒนาที่ระบุ) ผู้เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์จากทั้งสองอย่าง ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดโปรแกรมการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกายและการได้มาซึ่งทักษะทางจิตภายในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงบวก ความน่าดึงดูดใจของโปรแกรมดังกล่าวคือสามารถมีต้นทุนต่ำ ปรับให้เข้ากับบริบทเฉพาะ ครอบคลุม และมีความยืดหยุ่นในการนำไปใช้ โครงการ Positive Youth Development (PYD) เป็นหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว เยาวชนเป็นทรัพยากรสำหรับการลงทุนและให้โอกาสในการเติบโตและได้รับทักษะและความสามารถที่นำไปสู่การพัฒนาในเชิงบวกตลอดชีวิตสำหรับบุคคลและสังคมโดยรวม

แล้วเราจะจัดการกับการพัฒนาเยาวชนในช่วงวิกฤตโลกได้อย่างไรในประเทศเช่นแอฟริกาใต้ซึ่งเต็มไปด้วยความไม่เท่าเทียมกันที่ดูเหมือนจะผ่านไม่ได้แล้วชุมชนการกีฬาที่มากขึ้นจะเผชิญกับการลดเงินทุนและการสนับสนุนทางการเงินในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกยังคงขยาย ตัวอย่างต่อ เนื่อง การปรับให้เข้ากับความ ต้องการของเขา นั้นต้องการ : ความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณการทำงานร่วมกัน และ แนวทางพหุภาคส่วน มุมมองแบบองค์รวมจะต้องถูกนำมาใช้เพื่อชื่นชมระดับที่เชื่อมโยงกันของสังคม แบบจำลองทางสังคมและนิเวศวิทยาช่วยสร้างแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลที่มีต่อโครงการพัฒนาใดๆ เมื่อพิจารณาถึงระดับ m acro ควรเน้นที่การปรับโครงสร้างภาครัฐและเอกชนที่มีอยู่ ซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มเงินทุน หรือการเปลี่ยนเส้นทาง ทรัพยากรจากกีฬาชั้นนำไปสู่โปรแกรม PYDเว็บสล็อต